Badania ankietowe - WSP w Szczytnie

PBJ Badania Marketingowe

 

Referencje wystawione przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, za przeprowadzone badania ankietowe przez PBJ - Badania Marketingowe:

 

Badanie ankietowe - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

Badania ankietowe - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - treść referencji:

W imieniu kierownika projektu badawczego "Wpływ sytuacji finansowej na stan zabezpieczenia przedsiębiorstw i instytucji samorządowych przed przestępczością komputerową" kom. Artura Winnickiego, wykładowcy Instytutu Służb Zwalczających Przestępczość Kryminalną Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, pragnę serdecznie podziękować całemu Zespołowi - PBJ Badania Marketingowe - za włożony wkład w proces powyższego projektu.
Państwa firma w trakcie współpracy wykazała sie rzetelnością i profesjonalizmem. W szczególności doceniamy kreatywność, zrozumienie potrzeb klienta, partnerski system współpracy oraz wysokie kwalifikacje w dziedzinie badań ankietowych. Prace badawcze zostały wykonane precyzyjnie z uwzględnieniem wszystkich wymagań, jakie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie postawiła przed firmą PBJ Badania Marketingowe
Dziękujemy za profesjonalne przeprowadzenie badania i życzymy wielu sukcesów.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

referencje