PBJ Badania MarketingowePBJ Маркетинговые исследованияPBJ Market ResearchPBJ Badania MarketingowePBJ Badania Marketingowe
Badania MarketingoweMisja PBJbadania rynkowe - ofertakontaktPBJ Badania Marketingowe
PBJ Badania Marketingowe
badania rynkowe


Oferta badań marketingowych/rynkowych - badania ilościowe i jakościowe

Naszą siłą jest wszechstronność i elastyczność dostosowania się do potrzeb Klienta:

 • Zapewniamy pomoc w zdefiniowaniu potrzeb badawczych Klienta oraz dobór najlepszych z punktu widzenia potrzeb Klienta metod i technik badawczych
 • Realizujemy całe projekty badawcze, ale podejmujemy się także wykonania pojedynczych zadań, takich jak przygotowanie kwestionariusza, realizacja badania w terenie, analiza statystyczna danych, przygotowanie raportu, przeprowadzenie Zogniskowanego Wywiadu Grupowego (FGI) i inne
 • Wykonujemy nietypowe projekty badawcze np. małe lub prowadzone na specyficznych grupach badanych
 • Przygotujemy raporty z badań oraz na życzenie klienta ustną prezentację wyników
 • Gwarantujemy wysoki poziom wniosków badawczych oraz rekomendacji przydatnych do podejmowania decyzji strategicznych
 • Zapewniamy terminowe wykonanie wszystkich zadań

 

Oferujemy pełen zestaw badań marketingowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw.

Nasza oferta badań marketingowych obejmuje:

 • Badania sondażowe (m.in. wywiady kwestionariuszowe realizowane metodą PAPI lub CAPI, wywiady telefoniczne realizowane metodą CATI, ankiety pocztowe, ankiety internetowe i inne)
 • Badania jakościowe (m.in. Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI), Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI), diady, triady, Copy Testy i inne)
 • Analizę danych zastanych (desk research)
 • Analizy rynku pod kątem ekonomicznym
 • Tajemniczy Klient (Mystery Shopping)
 • Badanie czytelności ulotki
 • Wirtualna Etnografia
 • Realizujemy także badania on-line

 

Realizujemy badania ilościowe i jakościowe w zakresie:

 • Analizy branżowe desk research w oparciu o źródła zastane
 • Badania wielkości i potencjału rynków
 • Analiza rynku i konkurencji
 • Badania satysfakcji i lojalności Kontrahentów
 • Badania oczekiwań odbiorców biznesowych
 • Badania satysfakcji i lojalności Klientów indywidualnych
 • Badania oczekiwań wobec produktu/usługi Klientów indywidualnych
 • Ocena obsługi klientów „Mystery Shopping”
 • Ocena zadowolenia pracowników z pracy oraz diagnoza ich potrzeb
 • Badanie brand awareness – znajomości marki na tle marek konkurencyjnych
 • Badania wizerunku marki
 • Pozycjonowanie marki na tle konkurencji
 • Badania segmentacyjne
 • Badania postrzegania produktów przed i po kampanii reklamowej
 • Badania działań promocyjnych
 • Badania mediów
 • Testy reklam i materiałów promocyjnych
 • Ocena stopnia reakcji klientów na przekaz informacyjny
 • Testy produktów FMCG
  • Smakowe
  • Zapachowe
 • Badania użytkowania i postaw konsumentów
 • Badania efektywności i oceny działań przedstawicieli handlowych
 • Badania cenowe:
  • Badanie wrażliwości cenowej (PSM, PSM+)
  • Direct Price Acceptance (DPA)
 • Badania społeczne
 • Badania władz lokalnych
 • Badania jednostek edukacyjnych

 

Nasze produkty markowe:

AdCopyEvaluation – ocena kreacji reklamy, testy reklamy, których celem jest wybór odpowiedniej wersji reklamy lub modyfikacja reklamy istniejącej

ChoC – Channels of Communication – jakościowe rozpoznanie kanałów komunikacji wykorzystywanych pod kątem określonej usługi lub produktu w danej grupie docelowej

TestPi - testy produktu wykonywane w przypadku zmian związanych z marką, wprowadzeniem nowego produktu lub jego modyfikacji

 

Nowe produkty:

StarScop – jakościowe i ilościowe badania wizerunkowe celebrytów

EduSe@rch – Badanie potrzeb edukacyjnych studentów i kierunku rozwoju Uczelni Wyższych oparte na badaniach ilościowych i jakościowych oraz desk research Internetu w kontekście zapotrzebowania rynku na nowe kierunki akademickie

jakościowe badania ilościowe


 

Banki - jak je wybieramy?
wyniki ankiety internetowej

pobierz raport

tajemniczy klient - mystery shopping