Badania ilościowe - Ja kobieta/Forum Seniorów 50+

PBJ Badania Marketingowe

 

Referencje wystawione przez Fundację Na Rzecz Kobiet "Ja kobieta" i "Forum Seniorów 50+", za przeprowadzone badania ilościowe przez PBJ - Badania Marketingowe:

 

Badania ilościowe - Ja kobieta/Forum Seniorów 50+

 

Badania ilościowe - Fundacja Na Rzecz Kobiet "Ja kobieta" i "Forum Seniorów 50+" - treść referencji:

Firma PBJ Badania Marketingowe służyła nam swoją wiedzą w trakcie realizacji jednego z etapów badania, a mianowicie analizy statystycznej i wstępnej interpretacji wyników. Badanie przeprowadzone przez Forum 50 + było badaniem ilościowym i dotyczyło problemu dyskryminacji ze względu na wiek.
Należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie merytoryczne Pani Agnieszki Borowiec, w zakresie ilościowej analizy danych. Godna podkreślenia jest również doskonała znajomość specjalistycznych programów do obliczeń statystycznych. Analiza statystyczna i wstępna analiza wyników wykonane zostały bardzo rzetelnie i profesjonalnie. Warto zwrócić uwagę na bezproblemowy kontakt i szybką reakcję na uwagi zgłaszane podczas naszej współpracy.
Dziękujemy za współpracę i wsparcie merytoryczne.
Fundacja Na Rzecz Kobiet "JA KOBIETA"
Koordynator Forum 50+ Seniorzy XXI wieku!

referencje