Badania ilościowe i jakościowe - Archibald

PBJ Badania Marketingowe

 

Referencje wystawione przez firmę Archibald, za przeprowadzone badania ilościowe, badania jakościowe, copy-testy przez PBJ - Badania Marketingowe:

 

badania ilościowe, badania jakościowe, copy-testy - Archibald

 

Badania ilościowe, badania jakościowe, copy-testy - Archibald - treść referencji:

Pani Elżbieta Połczyńska-Fałkowska prowadziła dla naszej firmy samodzielny, 4-miesięczny projekt badań socjologicznych.
Pani Elżbieta Połczyńska-Fałkowska koordynowała wspomniany projekt samodzielnie, począwszy od przeprowadzenia wywiadu z dyrekcją firmy na temat założonych celów i oczekiwanych efektów badania, poprzez przedstawienie koncepcji badania, koordynację wywiadów ilościowych, prowadzenie badań jakościowych oraz copy-testów, aż do przedstawienia kompleksowego raportu podsumowującego wyniki badań oraz zawierającego propozycje zmian strategii firmy w przyszłości.
Możemy polecić Panią Elżbietę Połczyńską-Fałkowską jako współpracownika profesjonalnego, rzetelnego, z obszerną wiedzą merytoryczną, dotyczącą zarówno zjawisk socjologicznych jak i mechaniki badań socjologicznych. Przedstawiony przez Panią Elżbietę Połczyńską-Fałkowską raport końcowy cechował się wysoką szczegółowością i kompleksowym ujęciem tematu, którego dotyczył.
Na szczególną uwagę zasługuje również terminowe zamykanie poszczególnych etapów prowadzonych przez Panią Elżbietę Połczyńską-Fałkowską badań socjologicznych.
Współpracę z Panią Elżbietę Połczyńską-Fałkowską uważamy za bardzo udaną.
Dyrektor Zarządzajacy Archibald - mówisz po angielsku

referencje