Badania marketingowe - IMS Poland

PBJ Badania Marketingowe

 

Referencje wystawione przez firmę IMS Poland, za przeprowadzone badania marketingowe przez PBJ - Badania Marketingowe:

 

Badania marketingowe - IMS Poland

 

Badania marketingowe - IMS Poland - treść referencji:

Firma PBJ Badania Marketingowe przeprowadziła na zlecenie firmy IMS badanie wśród lekarzy diabetologów i lekarzy okulistów.
Badanie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie. Firma PBJ wspierała nas merytorycznie przy konstruowaniu badania będąc jednocześnie otwartą na potrzeby klienta. Byliśmy na bieżąco informowani o postępie prac. W trakcie badania mogliśmy liczyć nie tylko na kompetencję i merytoryczność pracowników firmy, ale również na ich życzliwość i pełne zrozumienie naszych potrzeb.
Jakość usług pozwala nam na udzielenie pozytywnej rekomendacji firmie PBJ dla innych klientów.
IMS Poland

referencje