Badania rynkowe - DNV KEMA

PBJ Badania Marketingowe

 

Referencje wystawione przez firmę DNV KEMA, za przeprowadzone badania rynkowe przez PBJ - Badania Marketingowe:

 

Badania rynkowe - DNV KEMA

 

Badania rynkowe - DNV KEMA - treść referencji:

Firma DNV KEMA zleciła firmie PBJ Badania Marketingowe badanie rynku polegające na pomiarze świadomości przedstawicieli wskazanych sektorów gospodarki w zakresie efektywności energetycznej i zarządzania emisją dwutlenku węgla. Badania odbyły się na przełomie czerwca i lipca 2012 roku.
Firma PBJ Badania Marketingowe wywiązała się z powierzonego jej zadania w sposób wysoce zadowalający, wykazując się przy tym dużym zaangażowaniem, elastycznością oraz terminowością prac.
Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi firmy PDJ Badania Marketingowe
DNV KEMA

referencje